Proje Yönetimi


BOHEME, sunduğu ürünün, müşterisinin organik yapısına tam olarak uyum sağlamasını garanti altına almak ve koşulsuz müşteri mutluluğunu sağlamak için, ele aldığı projeleri farklı bir titizlikle yürütür ve bunun için gerekli ön hazırlık çalışmalarına son derece önem verir. Bu amaçla, aktif sisteme geçiş aşamasından önce proje organizasyonu, ön çalışma ve yürütme aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekir.

  • Proje amaçlarının ve hedeflerinin tespiti, proje yönetimi, proje kontrol planı, maliyet planı
  • Mevcut durumun tespiti, ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, işletmedeki zayıf noktaların analizi, çözüm raporunun hazırlanması
  • Önceliklerin belirlenmesi, eski sistemden aktarılacakların tespiti, modifikasyonlar için taslak çalışması, veri ve iş akışlarının belirlenmesi, modifikasyonlar için detaylı çalışma
  • rayüz ve modifikasyonların programlanması, kullanıcıların eğitimi, üretim koşullarının simülasyonu, sisteme veri girişi, sistemin amaçlara uygunluğunun analizi, sistem optimizasyonu